Album Radom

Kolejna lecz nie jak każda

Różności

Kiedy szukać adwokata? Czy może go zastąpić radca prawny?

W każdej chwili może się okazać, że pojawi się kwestia, którą da się uporządkować wyłącznie na formalnej drodze prawnej. W każdym przypadku w takiej sytuacji zdecydowanie zaleca się zgłosić się do specjalistów. Zwykle odnajdujemy ich w sieci, wpisując w wyszukiwarce hasła adwokat Pabianice, Łask czy Sieradz. Skąd wiedzieć, kiedy mamy zwrócić się do adwokata lub radcy prawnego? Są to odmienne terminy, wyróżniające typ zawodu

Co łączy adwokata i radcę prawnego?

Tytuł adwokata lub rady prawnego może uzyskać ktoś, kto ukończył 5-letnie studia prawnicze oraz 3 lata aplikacji radcowskiej lub adwokackiej. Na zakończenie, gdy zostaną dopełnione wymagane formalności, ministerstwo sprawiedliwości organizuje dedykowany egzamin. Zdanie go powoduje, że kandydat zostanie wpisany na wykaz radców prawnych bądź adwokatów. Podstawą wyznaczającą obowiązki każdego z nich są inne akty prawne. Bierze się więc pod uwagę odpowiednio ustawy o adwokaturze i radcach prawnych. To tam starannie rzedstawiono zadania każdej z tych grup prawniczych.

Co różni oba zawody?

A jednak różnice w obu tych grupach również dają się zauważyć. Już podczas stażu powstają odmienne ukierunkowania. Przyjęło się, że radca prawny zgłębia Kodeks cywilny, zaś adwokat decyduje się prawo karne. Nie mówimy tu o zobowiązaniu przepisami, natomiast w grę wchodzi środowiskowa tradycja. Przecież i radcy, i adwokaci są członkami do dwóch zupełnie innych izb – radcowskich bądź adwokackich. Trzeba wiedzieć, że pomiędzy oba zawodami istnieje kolejna ważna różnica. Adwokat działa w okolicznościach podmiotowej służby, natomiast całość obowiązków radcy prawnego jest sankcjonowana w formie umowy o pracę jak w niemal każdym innym przypadku profesji.

W sądzie oba zawody da się odróżnić za sprawą barwy żabotu. U radców prawnych jest on niebieski, a u adwokatów znajdujemy zieleń.