Album Radom

Kolejna lecz nie jak każda

Zdrowie

Błędy medyczne – co warto wiedzieć nim pójdziesz do sądu

Jeśli idzie o medycynę, powszechnie dostępna wiedza znajduje się na wyższym pułapie niż jeszcze kilkanaście lat temu. Nierozerwalnie związane z tym jest jest możliwość wystąpienia błędów medycznych. Każdemu może się przydać wiedza na temat dochodzenia należnych roszczeń na sali sądowej .

Podstawowe roż nice między błędem lekarskim a medycznym

NChyba niewiele osób zna różnicę między określeniami „błąd medyczny” a „błąd lekarski” . Jednak to pierwsze jest pojęciem szerszym z uwagi na to, że obejmuje błędy całego personelu medycznego. Błąd medyczny oznacza podjęcie decyzji sprzecznej z dostępnymi dla danej osoby zasobami wiedzy medycznej. Błąd lekarski w sposób bezsprzeczny wskazuje, że jego wykonawcą był lekarz.

W przypadku odsuniętego w czasie skutku negatywnego bierze się pod uwagę szerzj rozpatrywany bląd medyczny . Nie zawsze działania są widoczne w trakcie czy bezpośrednio po zakończeniu leczenia. Warto więc zapoznać się z terminami, po których nasze roszczenia nie będą zasadne z uwagi na przedawnienie. Ich czas zaczyna biec od chwili podjęcia wiedzy o szkodzie, a dokłądnie określa je kodeks cywilny . Należy mieć jednocześnie na uwadze, że przepisy mówią, że termin przedawnienia nie może być dłuższy niż 10 lat od daty zdarzenia wywołującego szkodę. Z kolei jeśli sprawa dotyczy małoletniego, prawo wskazuje, że przedawnienie roszczeń nie może nastąpić wcześniej niż dwa lata po uzyskaniu przez niego pełnoletności.

Skorzystaj z pomocy adwokata wyspecjalizowanego w tej tematyce!

Można dochodzić odszodowań ze błędy lekarskie lb medyczne na własną, rękę, jednak jest to jeden z najtrudniejszych obszarów z pogranicza prawa i medycyny . Warto więc zwrócić się do prawnika specjalizującego się w tej tematyce. nie jest kłopotem znalezienie kogoś z dużym doświadczeniem w prowadzeniu takich spraw, wystarczy wprowadzić do wyszukiwarki frazę „odszkodowania Kraków, „prawnik Sochaczew” czy „kancelaria prawna Ostrołęka”. Wybrany pełnomocnik najlepiej określi paragrafy, z tytułu których powinniśmy uzyskać odszkodowanie, i w naszym imieniu złoży pismo procesowe. Pełnomocnictwo udzielone osobie z palestry otworzy również dostęp do dokumentacji medycznej, którą szpitale niechętnie udostępniają byłym pacjentom i ich rodzinom.