Album Radom

Kolejna lecz nie jak każda

Rodzina

Zakończenie małżeństwa ze stwierdzeniem o odpowiedzialności — wszystko co musisz wiedzieć

Ludzie mawiają, że za rozłam związku małżeńskiego najczęściej są winne zarówno partner, jak i partnerka, jednak nie podczas sprawy rozwodowej. W momencie stwierdzania winy, winę jest w stanie mieć na barkach jeden z partnerów, każdy z nich albo nikt z nich. Wydaje się, iż sprecyzowanie winnego rozłamu relacji małżeńskiej to wątek triumfu jednej ze stron, jednak posiada to znaczące następstwa sądowe.

Każde małżeństwo tuż przed rozwodem staje przed tematem czy orzekać o winie, czy pozostawić to nierozstrzygnięte. Zakończenie związku to niebywale druzgocące doświadczenie więc czasami, by umniejszyć sobie kolejnych smutków i złości małżeństwo uzgadnia, aby nie rozstrzygać w w czasie rozprawy kto jest winny za koniec związku małżeńskiego.

W jakiej sytuacji jesteśmy odpowiedzialni za zakończenie małżeństwa?

Za przyczynę rozwodu przeważnie wymienia się absolutny rozkład pożycia. Jest to słowo, które każdy będzie interpretował trochę odmiennie, jednak świadczy to nic innego jak bytowanie w związku małżeńskim, więc wspólne mieszkanie, prowadzenie domu, ogólne wydatki, doglądanie pociech i współżycie. Winę za zakończenie związku nosi ta osoba, jaka zaprowadziła do zniszczenia tegoż pożycia, poprzez czytelne gesty, do których absolutnie zaliczamy pogróżki, odmowę współżycia, pozostawienie współmałżonka bez jakiejkolwiek motywacji, pijaństwo, napaść, zdradę małżeńską.

Czy brak wierności za każdym razem jest powodem rozwodu?

Niewierność w małżeństwie jest odpowiedzialna za uzasadnienie zakończenia pożycia, jednak jeśli jeden z małżonków dopuścił się jej w trakcie trwania związku małżeńskiego. To oznacza, iż jeżeli w pierwszej kolejności współmałżonkowie skończyli razem przebywać pod jednym dachem, zaś kolejno doszło do utworzenia przez jednego z nich romansu z kimś trzecim, to nie jest możliwe, by uznać takiego stanu rzeczy za przyczynę końca małżeństwa.Natomiast związek któregoś z małżonków z innym partnerem podczas obowiązywania małżeństwa, jednakże po nastąpieniu kompletnego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy współmałżonkami nie nie jest podstawą do przyznania temu osobnikowi odpowiedzialności za rozpad związku małżeńskiego. Identycznie bywa, jeśli współmałżonek ma informację o niewierności przed rozstaniem, jedna nie miał wówczas miejsca rozłam pożycia.

Po co trzeba dowodzić o winie

Sędzia ma prawo nie wskazywać winnego wyłącznie w wypadku, kiedy za obopólną zgodą pragną tego mąż i żona, zatem na ich własny wniosek o ustanie wyznaczenia winnego zakończenia małżeństwa. Wówczas za rozwód według sędziego żadna z osób nie ponosi odpowiedzialności. Partnerzy mają możliwość zmodyfikować myśl do czasu, aż rozwód zostanie orzeczony, a powinno się tę kwestią solidnie przemyśleć, jako że osoba bez winy ma prawo na przykład do zasiłku alimentacyjnego od drugiej strony,o ile znalazła się w gorszej okoliczności niż przed zakończeniem małżeństwa. Jeśli nie stwierdzono winnego bądź odpowiedzialność mają na sobie dwie strony, posiadają taką możliwość także dwie osoby, z warunkiem, że bytują w niedostatku. W wypadku, jeżeli jeden z partnerów został uznany za całkowicie odpowiedzialnego, zaś zakończenie małżeństwa niesie za sobą mocne zaostrzenie pozycji majątkowej partnera bez winy, sędzia na zlecenie tego partnera może stwierdzić o konieczności zaspokajania potrzeb małżonka bez winy. Małżonek taki nie musi być w niedostatku.

Koszty rozprawy rozwodowej

Za przeprowadzenie rozwodu koszty ponosi osoba określona za odpowiedzialną zakończenia związku małżeńskiego – osobny z partnerów, cenę może także uiścić osoba wnioskująca w wypadku nieorzekania o winie lub wspólnie, jeśli odpowiedzialność leży po obu stronach.Stawka ze strony sądu za zakończenie małżeństwa to 600 zł, jakie wnieść trzeba do właściwego sądu. Jeżeli sąd ma dopuścić się także podziału majątku, należy uiścić ponadto należność w kwocie 300 zł lub 1000 zł. Poza tym trzeba jeszcze doliczyć wynagrodzenie adwokata. Akurat jest to kwestia bardzo subiektywna,uzależniona od województwa, zakresu wsparcia i skomplikowania tematu. Najlepiej znaleźć firmę adwokacką, pisząc w wyszukiwarkę np. konsultacje prawne Łódź i zapisać się na spotkanie.